ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΝΤΟΥΙ GU10 ΤΥΠΟΥ STARTER ΜΕ ΚΑΛΩΔ. FRH1001 FRH

G10
Τύπου starter
2A, 250V
100W