ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μεταδότες Πίεσης

Pressure transmitters help you keep demanding industrial processes under control. Accurate, robust and built for long life, they perform reliably day after day, even in the harshest environments.