ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

YWK-50-C series Pressure switches

Ο διακόπτης πίεσης τύπου YWK-50-C είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης που μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει το κύκλωμα μετά την αλλαγή πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της δεξαμενής νερού πίεσης, της δεξαμενής ζεστού νερού, του αεροσυμπιεστή κλπ.

Τιμή