ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Danfoss RT series Temperature switches

RT thermostats are fitted with a single-pole changeover switch. The position of the contacts depends on the bulb temperature and the set scale value.The RT series includes thermostats for general applications within industrial and marine refrigeratio