ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ex Floodlight E40 for HPM 400W, GLS 300/500W, Blended 500W, IP56 zone 1, zone 2 "Ex d IIC T3/T4"

 

Product Dimensions

380,00 x 390,00 x 580,00 mm
   
Electro Cirkel 122002
IMPA code 791831 (Alternative)
IMPA code 791832 (Alternative)
IMPA code 791833
IMPA code 791834