ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ex Floodlight IP56 for HPS-T/MH-T 400W E40 with ballast 230V 60Hz, Exd IIB T2 IP56

Electro Cirkel    122274

ISSA code        7309133
ISSA code        7309142