ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ex Rotary switch =0 2 pol 16A Max 660V AC IP56 "ATEX II 2G Eex ed IIC T6"

Product Dimensions 130,00 x 135,00 x 115,00 mm
   
Electro Cirkel 122412
ISSA code 7309302