ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ex Junctionbox =0= 750V 32A 2 pol "ATEX II 2G Eex e II T6"

Product Dimensions 160,00 x 130,00 x 65,00 mm
   
Electro Cirkel  122518
ISSA code 7309604