ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ex Receptacle 16A 2 pol + earth 6H -0- IP56 "ATEX II 2G Eex ed IIC T6/T5"

Electro Cirkel      122318